Thursday, May 28, 2009

ณ วันนี้

มรสุมของชีวิตพัดผ่านไปอีกหนึ่งลูก
โล่ง เบา และหัวเราะง่าย
อะไร อะไร สุดท้ายมาแล้วก็ต้องไป
สัจธรรมแท้จริง ง่ายดาย
แต่กว่าจะยอมรับได้
ยากเย็นเหลือเกิน

No comments: